Szakértői vizsga

1994-től vagyok közoktatási szakértő:
Szakterületeim, szakirányaim: tanügyigazgatás, minőségbiztosítás, pedagógiai értékelés, térségi (kistérségi, megyei, régiós) tervezés és fejlesztés, humánerőforrás fejlesztés, pedagógiai program, csapatépítési tréningek, iskolai testnevelés és sportszervezés.

Társadalmi megbízatásaim:
1995-ben a Közoktatási Szakértők Egyesületének Heves megyei tagozatvezetőjévé választottak.
1996-tól a Közoktatási Szakértők Egyesületének országos elnökségének tagja vagyok.
1998-tól a Heves megyei közoktatási szakértők, a Közoktatási Szakértők Heves Megyei Egyesületének elnökévé választottak.
2005-ben a Közoktatási Szakértők Egyesületének országos elnökségének alelnökévé választottak.

Szakmai tevékenységeim összegzése:
1998-tól a Közoktatási Szakértők Heves Megyei Egyesületének elnökeként valamennyi Heves megyei település önkormányzatával (polgármesterével, jegyzőjével, képviselő-testületével, iskolaigazgatójával, óvodavezetőjével) munkakapcsolatba vagyok. Szakmai kérdésekben kikérik véleményemet, gyakran kapok meghívást a képviselő-testületi ülésekre.
1997-től a szakértői munkám folyamán:

 • Az Oktatási Minisztérium számára összegeztem a tapasztalatokat NAT bevezetéséről.

Írója és szerkesztője voltam az Oktatási Minisztérium által – az intézmény fenntartók számára – készített kerettantervi tájékoztatónak.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Pályázatkezelési Önálló Osztálya felkérésére, szakértőként véleményeztem a Teljesítménymotivációs pályázatra benyújtott intézményi pályázatokat.

 • Rendőrségi, bírósági felkérésre igazságügyi szakértői feladatokat láttam el.
 • Comenius I. minőségfejlesztési tanácsadó voltam két sikeresen pályázó intézménynél: Nagyrédén a „Kastély” Óvodában, Kiskörén a Vásárhelyi Pál Általános Iskolában.Megbízási szerződéssel – az intézmények felkérésére – az egri Eszterházy Károly Főiskola Szent-Györgyi Albert Gyakorló Általános Iskolájában és Gimnáziumában, az egri Tinódi Sebestyén Általános Iskolában segítettem az intézmény minőségirányítási programjának kidolgozását.
 • A Heves megyei és a Pest megyei közoktatási közalapítványok részére pályázatok szakértői véleményezését végezetem.
 • Végeztem óvodai nevelési programok, ÁMK pedagógiai – művelődési programjainak, általános iskolák, középiskolák (gimnázium, szakközépiskola), szakképző intézmények, szakmunkásképző iskolák, kollégiumok pedagógiai-művelődési programjainak szakértői véleményezését.
 • Készítettem gazdasági átvilágítást, tanügy-igazgatási ellenőrzést, intézményvezetői pályázatok véleményezését.
 • Az OKÉV ajánlása alapján szakértői véleményt készítettem közoktatási intézmények alapításáról, megszüntetéséről, átszervezéséről és szerkezeti átalakításáról.

Az Oktatási Hivatal, OKÉV felkérésére több helyen voltam a kompetenciai mérések helyszíni ellenőrző szakértője.

 • Több önkormányzat részére (18 – Adács, Atkár, Bátor, Egerbocs, Egercsehi, Erdőtelek, Halmajugra, Karácsond, Kerecsend, Kisnána, Ludas, Mátraszőllős, Nagyfüged, Pély, Petőfibánya, Szúcs, Tarnaszentmiklós, Tarnazsadány) készítettem feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervet, azaz Intézkedési Tervet).
 • Több önkormányzatnál szakértőként segítettem a kistérségi társulások megalakításával kapcsolatos szakmai kérdések megvitatását, értelmezését. A megalakult kistérségek számára végeztem szakmai, gazdasági-pénzügyi és törvényességi ellenőrzéseket.
 • Heves megyén kívül Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Nógrád megyében és Fejér megyékben végeztem szakértői munkát.
 • A Heves Megyei Közoktatási Szakértők Egyesülete nevében, az egyesületi tagok munkához juttatása érdekében több fenntartóval – köztük több nagyobb város: Eger, Salgótarján, Karcag város polgármesteri hivatalával – kötöttem szerződést az Oktatási Minisztérium által a „Pedagógiai szakmai szolgáltató és szakértői tevékenység támogatása” címen meghirdetett 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. évi pályázatok (SZAK) szakértői munkáinak elvégzésére.

KAPCSOLAT Secured By miniOrange