Díjtáblázat

KILOMÉTERDÍJ:

A külföldi szállításnál az ÁFA nem kerül felszámításra!

Szállítható utasok száma: maximum 4-6 fő – 100-120 Ft/km + ÁFA

Szállítható utasok száma:  maximum 8 fő – 120-150 Ft/km + ÁFA

Szállítható utasok száma: maximum 18 fő – 150-180 Ft/km + ÁFA

* Amennyiben napi 200 km-nél több kilométer kerül megtételre a Ft/km díj megegyezés tárgyát képezi.
*  Amennyiben a napi megtett kilométer nem haladja meg a 200 kilométert, akkor óradíjas a szállítás!
*  Amennyiben nem szilárd burkolatú úttesten (pl. földút, erdei út stb.) kell a szállítást végezni, a gépkocsivezető a helyszínen dönthet arról, hogy a gépkocsi károsodás nélkül végrehajthatja-e a megrendelést. Amennyiben igen, akkor az ilyen szállításért – a nem szilárd burkolatú útesten megtett kilométerre – 100 % pótdíjat számítunk fel!

ÓRADÍJ:

Szállítható utasok száma: maximum 4-6 fő – Alapdíj 20.000 Ft + ÁFA, minden további óra 4.000 Ft/óra

Szállítható utasok száma:  maximum 8 fő – Alapdíj 20.000 Ft + ÁFA, minden további óra 4.500 Ft/óra

Szállítható utasok száma: maximum 18 fő – Alapdíj 20.000 Ft + ÁFA, minden további óra 5.000 Ft/óra

*  Az alapdíj 4 óra munkadíja.
*  A 4. óra után, minden megkezdett órára a táblázatban szereplő – kocsitípusonkénti – további óradíjakat számítjuk fel.
*  Egerben az óradíjas szállításnál a kiállásra ½ órát és a visszaútra szintén ½ órát számítunk fel. Amely – ha belefér a minimális 4 órába – akkor nem kerül külön felszámolásra. Amennyiben az igénybevétel több 4 óránál, akkor a tényleges időn felül a ki- és visszaállás ½-½ órája is felszámításra kerül.
*  Eger körzethatárán kívül – amennyiben a kiállás és a visszaút meghaladja ½-½ órát – akkor annak megfelelően, az eltelt idő szerint kerül felszámításra az óradíj.

EGYÉB KÖLTSÉGEK:

A 24 órát meghaladó igénybevétel esetén sofőr napidíja: 6-8.000 Ft/nap/fő
A járulékos költségek: gépkocsi vezető(k) szállás díja, napidíja.
Egyéb közlekedéssel kapcsolatos költségek lehetnek: autópálya-, komp-, parkoló-, út-, híd-, alagút díj stb. amelyek szintén a megrendelőt terhelik.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK:

A szolgáltató jogosult felszámolni  az adott fuvar kapcsán, az addig felmerült egyéb költségeit. (pl. vízum, szállásfoglalás, stb.).

Időpont Teljes költség %-a fizetendő
14 nappal előtte 25 %
7 nappal előtte 50 %
3 nappal előtte 90 %

EGYÉB TUDNIVALÓK:

Vezetési-pihenési idő megkötései (kivonat):
A szolgáltató a vezetési időket a mindenkori jogszabályok szerint teljesítheti. Jelenleg hatályos jogszabályok szerint egy gépkocsivezető 24 órából 15 órát dolgozhat, ebből maximum 9-10 órát vezethet, (2X45 perc pihenőt beiktatva, amelyek minimális ideje: 15-15, illetve 30-30 perc). Két munkanap között, megrendelő köteles 9-11 óra pihenőidőt biztosítani megfelelő, (max. kétágyas) szálláshelyen. Ezeket az Önök biztonsága érdekében be kell tartani!
A szolgáltatót nem terheli felelősség amennyiben a fuvar vis major miatt hiúsul meg.

Megrendelési határidők, időpontok:
Megrendelés elfogadása az írásban történő visszaigazolást követően történik meg. A megrendelés a foglaló átutalása/átvétele után lép életbe.

Utazási feltételek: Utazást csak az utazásra alkalmas módon lehet igénybe venni: ittas, bódító szer hatása alatt, fertőző vagy undort keltő betegként, szennyezett állapotú ruházatban vagy csomaggal, a szállítást az utas nem veheti igénybe.
A gépkocsin tartózkodó külföldi személyeknek rendelkezniük kell a beutazáshoz és az átutazáshoz szükséges feltételekkel. (Pl. érvényes úti okmány és vízum.)
Gépjárművekben dohányozni, ételt, italt fogyasztani tilos.
Biztonsági öv nem használatából származó felelősséget a vendég viseli.
Különjárati autóbuszon álló utas nem szállítható.
Nem követelhető díjtöbblet, illetve a kártérítés, ha a szállító úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
A rajtunk kívülálló okokból (baleset, útlezárás, stb.) eredő késésekért, és a késésekből származó károkért társaságunk nem vállal felelősséget, de igyekszik a felmerülő károk mértékét minimalizálni.
A rajtunk kívülálló okokból (baleset, útlezárás stb.) eredő útelterelés kilométer költsége és egyéb költsége a megrendelőt terheli.
Szolgáltatásunk a leírtak figyelembevételével, azok teljes elfogadásával vehető igénybe.
A megrendeléssel egy időben a megrendelő és az utas elfogadja az utazási feltételeket. Amennyiben a megrendelő több személy részére rendeli meg a szolgáltatást, abban az esetben minden utas nevében nyilatkozik, és elfogadja az utazási feltételeket.

Poggyászkezelés:
Gépkocsivezető az utas csomagjait a gépkocsinál veszi át és a későbbi reklamáció elkerülése céljából ellenőrzi, majd elhelyezi a gépkocsiban, utánfutóban. Kis méretű és/vagy értékes csomagjait tartsa magánál. Kiszálláskor a gépkocsi vezetőjétől az utas veszi át a csomagokat a gépkocsi mellett, ezzel utas ellenőrzi, hogy minden átadott poggyászát megkapta. Gépkocsi vezetője további poggyászkezelési feladatokra nem kötelezhető. Az átadást követően a poggyászok elcserélésért, eltűnésért reklamációt nem fogadunk el. A csomagokban elhelyezett tárgyak becsomagolásáért (fényképező, üvegek stb.), azok épségéért a tulajdonos köteles megfelelő gondossággal eljárni. Megrongálódásért akkor vállalunk felelőséget, ha azt a gépkocsi bizonyíthatóan nem megfelelő állapota, vagy gépkocsi vezetőjének magatartása eredményezi.
Gépkocsiban hagyott tárgyakért felelőséget nem vállalunk. Elveszett tárgyak utáni érdeklődés a honlaopon található elérhetőségeken keresztül történhet.
Gépkocsik utasterében csak az utas ülése alatt, vagy a kalaptartóban elhelyezhető kézi poggyász vihető be. Élőállat csak a többi utas és a gépkocsi épségét figyelembe véve szállítható

Gépkocsiban szállítani tilos:
Veszélyes anyagot (mérgező, maró, gyúlékony, radioaktív, stb.)
A mások testi épségét veszélyeztető és gépkocsi állapotát rongáló poggyászt. Fegyvert, szúró- és vágószerszámot, kivéve csomagtérben, védőtokkal ellátva. A gépkocsik belső terének alakjához nem igazítható tárgyat. Tiltott tárgyat, anyagot: kábítószert, alkoholt, cigarettát, üzemanyagot, engedély nélküli fegyvert stb. Undort keltő anyagot.

KAPCSOLAT Secured By miniOrange