Közoktatás - szakértés, vizsgáztatás

A Magyar Köztársaság közoktatási rendszerének nevelési-oktatási intézményei 1986. szept. 1-jétől a törvény erejénél fogva szakmai tekintetben önállóak. Szervezetükkel és működésükkel kapcsolatban jogosultak minden olyan ügyben önállóan dönteni, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Ez a jelentős önállóság fokozott terheket, a korábbinál több feladatot és megnövekedett felelősséget ró az intézményekre, kiemelten azok vezetőire. Ugyanígy az intézményfenntartókra, akik ill. amelyek 1992-ben az óvodák, iskolák és kollégiumok valódi tulajdonosaivá váltak.

A folyton fejlődő közoktatás specializálódó feladatainak egy részét ettől kezdve már csak külső szakértői segítséggel képesek ellátni a rendszer említett szereplői. Ez az igény hívta életre a közoktatási szakértő intézményét az 1993-ban elfogadott törvényben.

A Magyar Köztársaság közoktatási rendszere a társadalom egyik legnagyobb alrendszere. A mintegy 8.000 intézmény több mint 160 ezer pedagógust foglalkoztat, és 500 milliárd Ft-nál magasabb évi összeggel részesedik a költségvetésből. A rendszer méretei, össztársadalmi jelentősége megkívánja, hogy működését szakmai, pénzügyi, törvényességi  szempontból is ellenőrizzék.

KAPCSOLAT Secured By miniOrange